تماس با موسسه بابان آکادمی

توجه: آدرس رسمی صفحه تلگرام «کانال کنکور ارشد دکتری مهندسی کامپیوتر» فقط و فقط KonkurComputer_com بدون هیچگونه پیشوند و پسوند است.

توجه: آدرس رسمی صفحه تلگرام «گروه کنکور ارشد دکتری مهندسی کامپیوتر» فقط و فقط KonkurComputer_group بدون هیچگونه پیشوند و پسوند است.

توجه: آدرس رسمی سایت «موسسه بابان» فقط و فقط BabanAcademy.com بدون هیچگونه پیشوند و پسوند است.

توجه: آدرس رسمی صفحه تلگرام «استاد خلیلی فر» فقط و فقط arastookhalilifar بدون هیچگونه پیشوند و پسوند است.

توجه: آدرس رسمی صفحه اینستاگرام «استاد خلیلی فر» فقط و فقط arastookhalilifar بدون هیچگونه پیشوند و پسوند است.

توجه: آدرس رسمی صفحه اینستاگرام «موسسه بابان» فقط و فقط BabanBook.ir و BabanGroup.ir بدون هیچگونه پیشوند و پسوند است.

توجه: آدرس رسمی صفحه تلگرام «موسسه بابان» فقط و فقط BabanAcademy و KonkurComputer_com بدون هیچگونه پیشوند و پسوند است.

توجه: آدرس رسمی صفحه تلگرام «تیم پشتیبانی بابان» فقط و فقط  Baban_Support بدون هیچگونه پیشوند و پسوند است.

تماس با ما

نظرات و پیشنهادات سازنده خود را با موسسه بابان در میان بگذارید.

نام و نام خانوادگی(ضروری)
این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.
راه‌های ارتباطی

موسسه بابان: 77973459-021
انتشارات بابان: 77973386-021
آدرس ایمیل: arastoo.khalilifar@gmail.com
آدرس ایمیل: info@BabanAcademy.com
اینستاگرام: BabanGroup.ir

ساعات کاری

تیم پشتیبانی 7 روز هفته 24 ساعته

دفتر نارمک

تهران، نارمک، خیابان آیت، خیابان نوروزی، خیابان مراد شمس، پلاک ۲، واحد ۱۳

دفتر انقلاب