فیلتر محصولات

فیلتر محصولات موجود

فروشگاه

کلاس آفلاین آموزش پایگاه داده‌ (درس + نکته و ...
قیمت اصلی ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۰۰,۰۰۰ تومان است.
کلاس آفلاین آموزش سیستم عامل (درس + نکته و تس...
قیمت اصلی ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۰۰,۰۰۰ تومان است.
همایش هوش مصنوعی
قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
کلاس آفلاین شبکه های کامپیوتری (درس + نکته و ...
قیمت اصلی ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۰۰,۰۰۰ تومان است.
همایش انتخاب رشته کنکور ارشد کامپیوتر 1403
قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
همایش سیستم عامل
قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
همایش پایگاه داده
قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
همایش مدارمنطقی
قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
همایش ساختمان داده و طراحی الگوریتم
قیمت اصلی ۱۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
کلاس آفلاین آموزش مهندسی نرم افزار (درس + نکت...
قیمت اصلی ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۰۰,۰۰۰ تومان است.
وبینار زبان عمومی و تخصصی
قیمت اصلی ۱۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
مشاوره کنکور کامپیوتر (تک جلسه ای)
قیمت اصلی ۴۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰۰,۰۰۰ تومان است.
کلاس آفلاین هوش مصنوعی (نکته و تست)
قیمت اصلی ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۰۰,۰۰۰ تومان است.
همایش شبکه های کامپیوتری
قیمت اصلی ۱۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
کلاس آفلاین آموزش ریاضیات پایه (درس + نکته و ...
قیمت اصلی ۴۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰۰,۰۰۰ تومان است.
همایش معماری کامپیوتر
قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.