بهترین منابع کنکور ارشد علوم کامپیوتر 1404

ارسطو خلیلی فر
0 دیدگاه
بهترین منابع کنکور ارشد علوم کامپیوتر

بهترین منابع کنکور ارشد علوم کامپیوتر 1404

بهترین منابع کنکور ارشد علوم کامپیوتر ویژه کنکور کارشناسی ارشد سال 1404 در این بخش معرفی شده است.کنکور ارشد علوم کامپیوتر شامل دروس زبان عمومی و تخصصی، ریاضی عمومی 1 و 2، مبانی علوم ریاضی، مبانی ماتریس‌ها و جبرخطی، مبانی آنالیز ریاضی، مبانی آنالیز عددی، مبانی احتمال، ساختمان داده، طراحی الگوریتم، مبانی نظریه محاسبه، مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها و ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبیات است.

CS 1401

کنکور ارشد علوم کامپیوتر

کنکور ارشد علوم کامپیوتر و بهترین منابع کنکور ارشد علوم کامپیوتر توسط استاد گیلک مولف کتاب های رشته علوم کامپیوتر انتشارات راهیان ارشد و دکتری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

✅ در ویدیوی زیر تمامی دروس و منابع کنکور ارشد علوم کامپیوتر به طور کامل و جامع بررسی شده است:


در ادامه دروس کنکور ارشد علوم کامپیوتر معرفی شده است:

 1. زبان عمومی و تخصصی
 2. ریاضی عمومی 1 و 2
 3. مبانی علوم ریاضی
 4. مبانی ماتریس‌ها و جبر خطی
 5. مبانی آنالیز ریاضی
 6. مبانی آنالیز عددی
 7. مبانی احتمال
 8. ساختمان داده‌ها و طراحی الگوریتم
 9. مبانی نظریه محاسبه
 10. مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها
 11. ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبیات

✅ در ویدیوی زیر نقشه راه شروع مطالعه و قبولی کنکور ارشد علوم کامپیوتر به طور کامل و جامع بررسی شده است:رشته علوم کامپیوتر در مقطع ارشد شامل گرایش ها و دانشگاه های زیر است:

 1. گرایش علوم کامپیوتر: در دانشگاه صنعتی شریف که با گذراندن دروس دروس گرایش های محاسبات علمی یا نظریه محاسبه در یکی از گرایش ها دانش آموخته می شوید.
 2. گرایش محاسبات علمی: در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، دانشگاه دامغان، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه مازندارن بابلسر و دانشگاه یزد
 3. الگوریتم و نظریه محاسبه: در دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه بهشتی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه اصهان و دانشگاه یزد
 4. نظریه سیستم ها: در دانشگاه علامه طباطبایی تهران، دانشگاه تبریز و دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
 5. محاسبات نرم و هوش مصنوعی: در دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، دانشگاه اصفهان، دانشگاه تبریز، دانشگاه دامغان، دانشگاه سمنان، دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان، دانشگاه شاهد تهران، دانشگاه باهنر کرمان، دانشگاه ولی عصر رفسنجان و دانشگاه یزد
 6. داده کاوی: در دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه بهشتی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه خوارزمی تهران، دانشگاه شاهد تهران و دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
 7. علوم تصمیم و دانش: در دانشگاه تهران، دانشگاه خوارزمی تهران، دانشگاه شاهد تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه صنعتی شاهرود
 8. بیوانفورماتیک: در دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه تبریز، دانشگاه جامع تهران، دانشگاه زابل و دانشگاه محقق اردبیلی
 9. علم داده: در دانشگاه بهشتی

زبان عمومی و تخصصی

کتاب کنکوری درس زبان عمومی و تخصصی:

بهترین منابع کنکور ارشد علوم کامپیوتر و کتاب برای این درس کتاب زبان عمومی و تخصصی علیرضا زارع انتشارات راهیان ارشد جلد 1 است.

بهترین منابع کنکور ارشد علوم کامپیوتر و کتاب برای این درس کتاب زبان عمومی و تخصصی علیرضا زارع انتشارات راهیان ارشد جلد 2 است.

کلاس آنلاین درس زبان عمومی و تخصصی:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آنلاین زبان عمومی و تخصصی استاد علیرضا زارع است.

کلاس آفلاین درس زبان عمومی و تخصصی:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آفلاین زبان عمومی و تخصصی استاد علیرضا زارع است.

زبان تخصصی

کتاب کنکوری درس زبان تخصصی:

بهترین منابع کنکور ارشد کامپیوتر و کتاب برای این درس کتاب زبان تخصصی انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد ارسطو خلیلی فر و استاد فائقه شاه حسینی است.

ریاضی عمومی 1 و 2

کتاب کنکوری درس ریاضی عمومی ۱ و ۲:

بهترین منابع کنکور ارشد علوم کامپیوتر و کتاب برای این درس کتاب ریاضی عمومی ۱ و ۲ انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آفلاین درس ریاضی عمومی ۱ و ۲:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس ریاضی عمومی ۱ و ۲ گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آفلاین درس ریاضی عمومی ۱ و ۲:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس ریاضی عمومی ۱ و ۲ گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

مبانی علوم ریاضی

کتاب کنکوری درس مبانی علوم ریاضی:

بهترین منابع کنکور ارشد علوم کامپیوتر و کتاب برای این درس کتاب مبانی علوم ریاضی لین و لین ترجمه عمید رسولیان انتشارات مرکز نشر دانشگاهی ترجمه عمید رسولیان است.

یا مطالعه فصل‌های اول، پنجم و هفتم کلاس آنلاین ریاضیات گسسته یا فیلم استاد گیلک یا کتاب ریاضیات گسسته راهیان ارشد

مبانی ماتریس‌ها و جبر خطی

کتاب کنکوری درس مبانی ماتریس‌ها و جبر خطی:

بهترین منابع کنکور ارشد علوم کامپیوتر و کتاب برای این درس کتاب مبانی ماتریس‌ها و جبر خطی هافمن یا اونان یا پیام نور است.

مبانی آنالیز ریاضی

کتاب کنکوری درس مبانی آنالیز ریاضی:

بهترین منابع کنکور ارشد علوم کامپیوتر و کتاب برای این درس کتاب مبانی آنالیز ریاضی رودین فصل اول تا ششم یا پیام نور است.

مبانی آنالیز عددی

کتاب کنکوری درس مبانی آنالیز عددی:

بهترین منابع کنکور ارشد علوم کامپیوتر و کتاب برای این درس کتاب مبانی آنالیز عددی انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد بهزاد خداکرمی یا بابلیان است.

کلاس آنلاین درس مبانی آنالیز عددی:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آنلاین مبانی آنالیز عددی گروه بابان استاد …. است.

کلاس آفلاین درس مبانی آنالیز عددی:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آنلاین مبانی آنالیز عددی گروه بابان استاد …. است.

مبانی احتمال

کتاب کنکوری درس مبانی احتمال:

بهترین منابع کنکور ارشد علوم کامپیوتر و کتاب برای این درس کتاب مبانی احتمال انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد ابوالفضل گیلک یا شلدون راس است.

کلاس آنلاین درس مبانی احتمال:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس مبانی احتمال گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آفلاین درس مبانی احتمال:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس مبانی احتمال گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

ساختمان داده‌ها و طراحی الگوریتم

کتب کنکوری دروس ساختمان داده و طراحی الگوریتم:

بهترین منابع کنکور ارشد علوم کامپیوتر و کتاب برای این درس کتاب ساختمان داده انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد ابوالفضل گیلک است.

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب طراحی الگوریتم انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد ابوالفضل گیلک است.

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب ۶۰۰ مسئله‌ی چند گزینه‌ای از داده ساختارها و الگوریتم‌ها انتشارات فاطمی تالیف استاد محمد قدسی است.

کلاس آنلاین دروس ساختمان داده و طراحی الگوریتم:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس ساختمان داده و طراحی الگوریتم گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آفلاین دروس ساختمان داده و طراحی الگوریتم:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس ساختمان داده و طراحی الگوریتم گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

مبانی نظریه محاسبه

کتاب کنکوری درس مبانی نظریه محاسبه:

بهترین منابع کنکور ارشد علوم کامپیوتر و کتاب برای این کتاب مبانی نظریه محاسبه انتشارات علوم رایانه تالیف استاد فردین شاپوری است.

کلاس آنلاین درس مبانی نظریه محاسبه:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آنلاین مبانی نظریه محاسبه گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آفلاین درس مبانی نظریه محاسبه:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آفلاین مبانی نظریه محاسبه گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها

کتاب کنکوری درس مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها:

بهترین منابع کنکور ارشد علوم کامپیوتر و کتاب برای این درس کتاب مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آنلاین درس مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آفلاین درس مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبیات

کتاب کنکوری درس ریاضیات گسسته:

بهترین منابع کنکور ارشد علوم کامپیوتر و کتاب برای این درس کتاب ریاضیات گسسته انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آنلاین درس ریاضیات گسسته:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس ریاضیات گسسته گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آفلاین درس ریاضیات گسسته:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس ریاضیات گسسته گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

جهت تهیه کتاب به صورت فیزیکی و ارسال با پست پیشتاز به سایت انتشارات بابان مراجعه نمایید.

کتاب کنکور ارشد کامپیوتر

جهت رزرو مشاوره کنکور ارشد و دکتری مهندسی کامپیوتر با استاد خلیلی فر به سایت موسسه بابان مراجعه نمایید.

مشاوره کنکور ارشد کامپیوتر

جهت ثبت نام فیلم های آموزشی کنکور ارشد و دکتری مهندسی کامپیوتر به سایت موسسه بابان مراجعه نمایید.

فیلم آموزشی کنکور ارشد کامپیوتر

جهت مشاهده فیلم های آموزشی کنکور ارشد و دکتری مهندسی کامپیوتر به کانال آپارات موسسه بابان مراجعه نمایید.

کانال فیلم های آموزشی در آپارات

همچنین هر گونه سوالی در مورد کلاس‌های آنلاین و آفلاین کنکور کامپیوتر ، آی تی و علوم کامپیوتر در مقاطع ارشد و دکتری و یا رزرو مشاوره تک جلسه‌ای حضوری یا تلفنی با استاد خلیلی فر دارید می‌توانید به روش‌های زیر از تیم پشتیبانی بابان بپرسید:

آی دی تلگرام تیم پشتیبانی بابان:  Baban_Support@

تلفن موسسه بابان:  02177973459

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

جدیدترین محصولات
قیمت اصلی ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۰۰,۰۰۰ تومان است.
قیمت اصلی ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۰۰,۰۰۰ تومان است.
قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
مقالات مرتبط
نقد و بررسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده − 5 =