دسته‌بندی کلاس‌ها

مجموعه کاملی از برترین کلاس‌های تخصصی

آموزش آنلاین کنکور ارشد کامپیوتر
همایش کنکور کامپیوتر
آموزش آنلاین کنکور ارشد کامپیوتر
مشاوره کنکور کامپیوتر
آموزش آنلاین کنکور ارشد کامپیوتر
مشاوره بیزینس
آموزش آنلاین کنکور ارشد کامپیوتر
کنکور ریاضی
آموزش آنلاین کنکور ارشد کامپیوتر
کنکور برق
آموزش آنلاین کنکور ارشد کامپیوتر
کنکور ارشد مدیریت کسب و کار
آموزش آنلاین کنکور ارشد کامپیوتر
کلاس آنلاین کنکور ارشد کامپیوتر
آموزش آنلاین کنکور ارشد کامپیوتر
کلاس آنلاین استاد گیلک
آموزش آنلاین کنکور ارشد کامپیوتر
کلاس آنلاین استاد کتیرایی
آموزش آنلاین کنکور ارشد کامپیوتر
کلاس آنلاین استاد زارع
آموزش آنلاین کنکور ارشد کامپیوتر
کلاس آنلاین استاد خلیلی فر
آموزش آنلاین کنکور ارشد کامپیوتر
کلاس آفلاین کنکور ارشد کامپیوتر

کلاس‌های کنکور کامپیوتر

معرفی جدیدتــرین کلاس‌های بابان آکادمی

online learning 01
کلاس آفلاین Extensive Reading Level Four
۲۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آنلاین معماری کامپیوتر (نکته و تست)
۵۰۰,۰۰۰ تومان
وبینار پایگاه داده (U-Type)
۱۰۰,۰۰۰ تومان
مشاوره کنکور کامپیوتر (تک جلسه ای)
۲۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آنلاین آموزش یادگیری ماشین و شناسایی ...
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آنلاین آموزش هوش مصنوعی (درس)
۵۰۰,۰۰۰ تومان

مشاوره کنکور ارشد و دکتری

مشاوره کنکور کامپیوتر (تک جلسه ای)
۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاوره کنکور کامپیوتر (هفتگی)
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
مشاوره کنکور کامپیوتر (انتخاب رشته )
۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاوره کنکور رشته کامپیوتر (دو هفته یکبار)
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاوره کنکور مهندسی کامپیوتر (ماهانه)
۶۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین Extensive Reading Level Four
۲۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آنلاین معماری کامپیوتر (نکته و تست)
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آنلاین آموزش یادگیری ماشین و شناسایی ...
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آنلاین آموزش هوش مصنوعی (درس)
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین Extensive Reading Level Three
۲۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آنلاین آموزش کتاب 600 مسئله (حل تمرین)
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آنلاین آموزش آمار و احتمال مهندسی (در...
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آنلاین آموزش ریاضی عمومی 1 و 2 (درس +...
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین Extensive Reading Level One
۲۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آنلاین هوش مصنوعی (نکته و تست)
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین Extensive Reading Level Four
۲۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آنلاین معماری کامپیوتر (نکته و تست)
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آنلاین آموزش یادگیری ماشین و شناسایی ...
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آنلاین آموزش هوش مصنوعی (درس)
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین Extensive Reading Level Three
۲۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آنلاین آموزش کتاب 600 مسئله (حل تمرین)
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آنلاین آموزش آمار و احتمال مهندسی (در...
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آنلاین آموزش ریاضی عمومی 1 و 2 (درس +...
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین Extensive Reading Level One
۲۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آنلاین هوش مصنوعی (نکته و تست)
۵۰۰,۰۰۰ تومان
جزوه پایگاه داده‌ (درس + نکته و تست)
۱۰۰,۰۰۰ تومان
جزوه سیستم عامل (درس + نکته و تست)
۱۰۰,۰۰۰ تومان
جزوه مهندسی نرم افزار (درس + نکته و تست)
۱۰۰,۰۰۰ تومان
جزوه شبکه های کامپیوتری (درس + نکته و تست)
۱۰۰,۰۰۰ تومان
وبینار پایگاه داده (U-Type)
۱۰۰,۰۰۰ تومان
همایش شبکه های کامپیوتری
۰ تومان
همایش سیستم عامل
۰ تومان