فیلم آموزشی کنکور ارشد کامپیوتر 1404

فیلم آموزشی کنکور ارشد کامپیوتر، برگزاری کلاس‌های آفلاین و آموزش تصویری دروس کنکور ارشد کامپیوتر    رشته مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر  ویژه کنکور ارشد کام‍‍پیوتر و کنکور دکتری کامپیوتر ورودی 1404 در دروس زبان عمومی و تخصصی، سیستم عامل، پایگاه داده، شبکه‌های کامپیوتری، مهندسی نرم‌افزار، ریاضیات گسسته، ساختمان داده، طراحی الگوریتم، هوش مصنوعی، مدار منطقی، معماری کامپیوتر، نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها، الکترونیک دیجیتال، سیگنال و سیستم، ریاضی عمومی، آمار و احتمال، اصول و مبانی مدیریت، مبانی علوم ریاضی، مبانی ماتریس‌ها و جبرخطی، مبانی آنالیز ریاضی، مبانی آنالیز عددی، مبانی احتمال، مبانی نظریه محاسبه، مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها

توجه:   بهترین کتاب ، بهترین کلاس و بهترین فیلم آموزشی کنکور کامپیوتر از نگاه دانشجویان و مصاحبه رتبه های برتر کنکور ارشد کامپیوتر و فناوری اطلاعات کتاب ، کلاس و فیلم آموزشی موسسه بابان است.

توجه: مهلت استفاده از طرح تخفیف زمانی گروه بابان ویژه اسفند ماه 1402 به صورت زیر است:

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

پکیج قبولی کلاس آفلاین

پکیج قبولی کنکور ارشد کامپیوتر دانشگاه صنع...
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پکیج قبولی کنکور ارشد علوم کامپیوتر دانشگا...
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پکیج قبولی کنکور ارشد کامپیوتر دانشگاه صنع...
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پکیج قبولی کنکور ارشد کامپیوتر دانشگاه علم...
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پکیج قبولی کنکور ارشد کامپیوتر دانشگاه تهر...
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پکیج قبولی کنکور ارشد آی تی دانشگاه تهران ...
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کلاس آفلاین استاد خلیلی فر

کلاس آفلاین آموزش پایگاه داده‌ (درس + نکته...
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین آموزش سیستم عامل (درس + نکته و...
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین آموزش مهندسی نرم افزار (درس + ...
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین شبکه های کامپیوتری (درس + نکته...
۵۰۰,۰۰۰ تومان

کلاس آفلاین استاد گیلک

کلاس آفلاین آموزش استعداد تحصیلی GMAT (درس...
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین آموزش نظریه زبان و ماشین (درس)
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین آموزش آمار و احتمال مهندسی (در...
۵۰۰,۰۰۰ تومان
آموزش جامع ریاضیات گسسته
۵۰۰,۰۰۰ تومان
نکته و تست ریاضیات گسسته استاد گیلک
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین آموزش یادگیری ماشین و شناسایی ...
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین آموزش ریاضیات مهندسی (درس + نک...
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین نظریه زبان ها و ماشین ها (نکته...
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین ساختمان داده و طراحی الگوریتم ...
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین آموزش جبر خطی (درس + نکته و تست)
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین استعداد تحصیلی GMAT (نکته و تست)
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین هوش مصنوعی (نکته و تست)
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین نظریه زبان و ماشین پیتر لینز (...
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین کتاب 600 مسئله (حل تمرین)
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین کتاب هوش مصنوعی راسل (حل تمرین)
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین آموزش ساختمان داده و طراحی الگ...
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین آموزش هوش مصنوعی (درس)
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین آموزش مبانی منطق و نظریه مجموع...
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین آموزش ریاضیات پایه (درس + نکته...
۲۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین آموزش معادلات دیفرانسیل (درس +...
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین آموزش ریاضی عمومی 1 و 2 ( درس ...
۵۰۰,۰۰۰ تومان

کلاس آفلاین استاد کتیرایی

کلاس آفلاین معماری کامپیوتر (نکته و تست)
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین معماری کامپیوتر (درس)
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین آموزش الکترونیک دیجیتال (درس)
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین آموزش معماری کامپیوتر پیشرفته ...
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین الکترونیک دیجیتال (نکته و تست)
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین مدار منطقی (نکته و تست)
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین آموزش مدار منطقی (درس)
۵۰۰,۰۰۰ تومان

کلاس آفلاین استاد زارع

کلاس آفلاین Extensive Reading Level Four
۲۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین Extensive Reading Level Three
۲۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین Extensive Reading Level One
۲۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین Extensive Reading Level Two
۲۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین Cartoon Time
۲۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین آموزش زبان عمومی و تخصصی گرامر...
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آنلاین آموزش مکالمه زبان انگلیسی
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان