فیلتر محصولات

فیلتر محصولات موجود

کلاس آفلاین کنکور ارشد کامپیوتر

کلاس آفلاین آموزش پایگاه داده‌ (درس + نکته...
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین آموزش سیستم عامل (درس + نکته و...
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین شبکه های کامپیوتری (درس + نکته...
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین آموزش مهندسی نرم افزار (درس + ...
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین آموزش ریاضیات پایه (درس + نکته...
۲۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین آموزش مدار منطقی (درس)
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین آموزش ریاضی عمومی 1 و 2 ( درس ...
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین معماری کامپیوتر (درس)
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین آموزش ساختمان داده و طراحی الگ...
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین آموزش هوش مصنوعی (درس)
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین مدار منطقی (نکته و تست)
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین معماری کامپیوتر (نکته و تست)
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین هوش مصنوعی (نکته و تست)
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آفلاین کتاب 600 مسئله (حل تمرین)
۵۰۰,۰۰۰ تومان
نکته و تست ریاضیات گسسته استاد گیلک
۵۰۰,۰۰۰ تومان
آموزش جامع ریاضیات گسسته
۵۰۰,۰۰۰ تومان

کلاس آفلاین کنکور ارشد کامپیوتر