فیلتر محصولات

فیلتر محصولات موجود

همایش کنکور کامپیوتر

همایش هوش مصنوعی
قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
همایش انتخاب رشته کنکور ارشد کامپیوتر 1403
قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
همایش سیستم عامل
قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
همایش پایگاه داده
قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
همایش مدارمنطقی
قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
همایش ساختمان داده و طراحی الگوریتم
قیمت اصلی ۱۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
وبینار زبان عمومی و تخصصی
قیمت اصلی ۱۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
همایش شبکه های کامپیوتری
قیمت اصلی ۱۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
همایش معماری کامپیوتر
قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
همایش افزایش عملکرد
قیمت اصلی ۱۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
همایش مکالمه زبان انگلیسی
قیمت اصلی ۱۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
همایش نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها
قیمت اصلی ۱۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
همایش سیستم عامل (فورک)
قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
همایش ریاضیات گسسته
قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
همایش الکترونیک دیجیتال
قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
همایش حال خوب
قیمت اصلی ۱۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.