فیلتر محصولات

فیلتر محصولات موجود

مشاوره کنکور کامپیوتر

مشاوره کنکور کامپیوتر (تک جلسه ای)
قیمت اصلی ۴۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰۰,۰۰۰ تومان است.
مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد کامپیوتر 1403
قیمت اصلی ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۰۰,۰۰۰ تومان است.
مشاوره کنکور کامپیوتر (هفتگی)
قیمت اصلی ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.
مشاوره کنکور مهندسی کامپیوتر (ماهانه)
قیمت اصلی ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان است.
مشاوره کنکور رشته کامپیوتر (دو هفته یکبار)
قیمت اصلی ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.