فیلتر محصولات

فیلتر محصولات موجود

جزوات کنکور ارشد کامپیوتر

جزوه پایگاه داده‌ (درس + نکته و تست)
۱۰۰,۰۰۰ تومان
جزوه سیستم عامل (درس + نکته و تست)
۱۰۰,۰۰۰ تومان
جزوه شبکه های کامپیوتری (درس + نکته و تست)
۱۰۰,۰۰۰ تومان
جزوه مهندسی نرم افزار (درس + نکته و تست)
۱۰۰,۰۰۰ تومان