همایش های کنکور ارشد کامپیوتر

برگزاری همایش های کنکور ارشد کامپیوتر و دانلود فیلم های رایگان آموزشی کنکور ارشد کامپیوتر رشته مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر ویژه کنکور ارشد کام‍‍پیوتر و دکتری سال 1404 در دروس زبان عمومی و تخصصی، سیستم عامل، پایگاه داده، شبکه‌های کامپیوتری، مهندسی نرم‌افزار، ریاضیات گسسته، ساختمان داده، طراحی الگوریتم، هوش مصنوعی، مدار منطقی، معماری کامپیوتر، نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها، الکترونیک دیجیتال، سیگنال و سیستم، ریاضی عمومی، آمار و احتمال، اصول و مبانی مدیریت، مبانی علوم ریاضی، مبانی ماتریس‌ها و جبرخطی، مبانی آنالیز ریاضی، مبانی آنالیز عددی، مبانی احتمال، مبانی نظریه محاسبه، مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها

توجه: بهترین کتاب ، بهترین کلاس و بهترین فیلم آموزشی کنکور کامپیوتر از نگاه دانشجویان و مصاحبه رتبه های برتر کنکور ارشد کامپیوتر و فناوری اطلاعات کتاب ، کلاس و فیلم آموزشی موسسه بابان است.

همایش انتخاب رشته کنکور ارشد کامپیوتر 1403
قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
وبینار پایگاه داده (U-Type)
قیمت اصلی ۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰۰,۰۰۰ تومان است.
همایش سیستم عامل
قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
همایش شبکه های کامپیوتری
قیمت اصلی ۱۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
همایش مهندسی نرم افزار
قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
همایش افزایش عملکرد
قیمت اصلی ۱۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
همایش پایگاه داده
قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
همایش حال خوب
قیمت اصلی ۱۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
همایش ریاضی عمومی
قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
همایش آمار و احتمال مهندسی
قیمت اصلی ۱۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
همایش ریاضیات پایه
قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
همایش استعداد تحصیلی
قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
همایش الکترونیک دیجیتال
قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
همایش فن ترجمه و مقاله خوانی
قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
همایش ریاضیات گسسته
قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
وبینار زبان عمومی و تخصصی
قیمت اصلی ۱۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
همایش پایگاه داده (شاخص‌گذاری اطلاعات)
قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
همایش معماری کامپیوتر
قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
همایش مدارمنطقی
قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
همایش ساختمان داده و طراحی الگوریتم
قیمت اصلی ۱۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
همایش نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها
قیمت اصلی ۱۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
همایش سیستم عامل (فورک)
قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
همایش مکالمه زبان انگلیسی
قیمت اصلی ۱۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
همایش هوش مصنوعی
قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.